Bowen Therapy/Боуен Терапия

PRICES AND OPTIONS

45 Minute Sessions in the Mihaltsi Clinic  -  45 leva.

A home visit is possible however this may incure expenses, depending on the distance traveled.

Note please come in loose fitting clothing and no jeans.

......................

What is Bowen?

 

Tom Bowen in Australia developed the Bowen Technique in the 1950s over many years. It is an amazingly mysterious system of healing. It provides a holistic approach to addressing many diverse and varied conditions – physical, emotional, cognitive and spiritual. It helps to balance all aspects of our complex beings, and many report a subtle, yet striking lightening of the spirits.

 

Bowen consists of a series of very precise moves at specific points on the muscle and connective tissue over the whole body, using the thumbs and fingers to minutely disturb the fascia and thereby stimulate energy flow and the body to rebalance itself. Treatment using the Bowen Technique aims to support and boost the natural healing capabilities of the body. Bowen therapists believe that the body has the ability to adjust, adapt and heal itself.

 

Bowen Therapy was first brought to England in 1993. Many professional therapists of other modalities are finding that Bowen adds incredibly to their knowledge and understanding of bodywork, often providing the tool to fix previously difficult to address complaints.

An Australian Federal Government inquiry in 1974 found that Bowen treated up to 13,000 patients a year, 80-90% of who only required two or three treatments before responding favorably. It can be used on anyone from the newborn to the aged and can give lasting relief from pain and discomfort throughout the body.
Common conditions that are often treated by Bowen therapy include

  • Back pain and neck pain,
  • Migraine and recurring headaches,
  • Frozen shoulder and tennis elbow,
  • Accident and sport injuries,
  • Asthma and hayfever,
  • Stress management, fatigue and many other emotional illness

Research results have showed the effectiveness of Bowen Technique for sufferers of Asthma, Migraine and Frozen Shoulder.

A Bowen treatment consists of a series of gentle moves on skin (or through light clothing), with the client lying on a treatment couch. The treatment takes about three quarters of an hour and in some cases some relief from pain can be experienced on the first visit.

 

The subtle, gentle movements result in a general feeling of well-being and pleasant relaxation. The body’s natural healing responses are triggered into balancing reactions, each of which require time for the brain to assimilate, therefore vital two minute waiting periods are incorporated throughout each session.

 

Many people state that over the next 3-4 days they experience responses as the body accepts the therapy and realigns itself. The healing process continues for about seven days until treatment is continued.

 

Long-term relief from chronic and acute pain can often be achieved in three or four visits.

Какво е Боуен терапия и кой създава тази техника?

 

Тази уникална техника за лечение е създадена от Томас Амброуз Боуен (1916 – 1982) в Гийлонг, Австралия. Бъпреки че,не е притежават официално медицинско образование, целия си живот Том Боуен е посветил на това да помага на хората със здравословни проблеми. Слоделя, че дарбата му е дадена от Господ и това красноречиво се подкрепя от факта, че в практиката си той облекчил страданията на хиляди хора.

 

Том Боуен открива, че при дълбоко и цялостно отпускане на тялото, се задейства способността му да се самолекува и възстановява. Това е вътрешният механизъм на организма ни да поддържа в хармония и баланс, който по естествен начин се “отключва” от деликатните движения на тази холистична техника.

 

Боуен терапияа, може да бъде всеки един от нас един от основните инструменти с които да се подпомогне изцеленито на цялото тяло. Тъй като при нея човешкият организъм се разглежда като една цялостна система, а не само в рамките на конкретен проблем и състояние, тя лекува едновременно на физическо, емоционално и умствено ниво.

 

Техниката Боуен е приветствана от класическата, алтернативната и допълващата медицина навсякъде по света като една от най-добрите грижи за здравето.

 

Как се прави?

 

Боуен терапията се състои от нежни движения с палците ипръстите върху кожата или върху леки дрехи, които се правят в точно определени точки на тялото. Тези движения изпращат сигнали до централната нервна система на организма да започне процес на самолечение и преструктуриране. Важна част от терапията са паузите между отделните движения, които способстват за усвояването и реагирането на тялото на подадениясигнал. Обикновено една процедура продължава около 1 час или малко повече и води до цялостно усещане на релаксация и баланс на тялото и съзнанието. Позитивни резултати от терапията често могат да се наблюдават още слег първата процедура, тъй като тялото е получило необходимите за преструриране съобщения, а самият оздравителен процес продължава до няколко дни след проведената терапия.

 

При какви проблеми може да се прилага?

 

С терапията Боуен се адресират успешно и ефективно голям диапазон здравословни проблеми, като тя е подходяща и полезна за всеки – от новородените до възрастни хора. Проблеми, които се повлияват много добре, са: - Проблеми на двигателния апарат, болки в гърба, изкривявания, ишиас, навяхвания на глезените, ‘замръзнало рамо’, спортни травми; - Сенна хрема, астма, проблеми с бъбреците, безплодие, нощно напикаване - Емоционален дисбаланс, стрес, остра и хронична умора; - Автоимунни заболявания, алергии и много други.